Sada na opravu preliačin karosérie

Sada na opravu preliačin karosérie

Kód: 02833
31,25 €
S DPH
Množstvo

SADA OBSAHUJE:

Lepiacu pištoľ (1)
Podstavec vyťahovacieho mostíka (1)
Gumové kladivo(1)
Sadu ťahadiel (hríbikov) (7)
Nivelačné pero (1)
Lepiacu tyčinku (1)
Plastovú škrabku (1)
Upínaciu maticu (1)
Čistiacu handričku (1)
Lepiace rozpúšťadlo (1)
Návod na použitie (1)

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:

Počas používania noste ochranné okuliare a odolné pracovné rukavice.
Sada obsahuje lepidlo: uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka, nedovoľte deťom hrať sa s ním alebo aby boli v jeho blízkosti.
Produkt používajte iba tak, ako je určené v tomto návode.
Pred každým použitím skontrolujte technický stav. Nepoužívajte, ak sú časti poškodené.
Uschovajte si označenie produktov a štítky, na ktorých sú uvedené dôležité bezpečnostné a technické informácie o výrobku.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETI

NÁVOD NA POŽITIE:

Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky dôležité bezpečnostné informácie!

Vložte lepiacu tyčinku do lepiacej pištole. Lepiacu pištoľ zastrčte do zásuvky a pred použitím ju nechajte na 10-15 minút zahriať.
Vyčistite oblasť preliačenia použitím čistej handričky. Potom naneste zohriate lepidlo z lepiacej pištole do stredu preliačiny. Vyberte jeden z ťahadiel (hríbikov) do podstavca vyťahovacieho mostíka podľa preliačiny a prilepte ho na naložené lepidlo.
POZOR: Ťahadlo (hríbik) musí byť menšie ako oblasť preliačiny a musí mať podobný tvar. Pridržte mostík v mieste asi 10 sekúnd. Netlačte nadmerne proti preliačine!!!
Umiestnite podstavec vyťahovacieho mostíka na ťahadlo(hríbik), nastavte požadovanú dĺžku. Pomaly zaťahujte upínaciu maticu a pokračujte v otáčaní, kým sa preliačina nezvýši a nevyrovná sa s povrchom karosérie.
Odskrutkujte upínaciu maticu a odstráňte podstavec vyťahovacieho mostíka s ťahadlom(hríbikom). Pomocou lepiaceho rozpúšťadla odstráňte zaschnuté lepidlo z povrchu. Pomocou plastovej škrabky odlepte zmäkčenú lepiacu škvrnu od karosérie.
Ak ste naniesli príliš veľa lepidla a nemôžete ho odstrániť, je potrebne ľahko rozbiť hrudku lepidla, ľahkým ťuknutím gumového kladiva o nivelačné pero. Ak aj naďalej vidíme preliačinu, skúste to zopakovať znova.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte ak je karoséria vozidla predtým lakovaná alebo tmelená.
Ak je teplota vzduchu okolia nižšia ako 5 °C, pred opravou použite sušič vlasov na zahriatie oblasti preliačiny (nie kratšie ako 1 minútu). To pomáha posilniť pevnosť zlepenia.
Ak je teplota vzduchu okolia vyššia ako 30 °C, pred opravou je potrebne schladiť miesto preliačiny zimnou vodou. To pomáha posilniť pevnosť zlepenia.

Amio
02833
Novinka